Dòng nhật ký

Dòng nhật ký đẫm nước mắt cuối đời của chiến sĩ Công an bị nhiễm HIV

Dòng nhật ký đẫm nước mắt cuối đời của chiến sĩ Công an bị nhiễm HIV

Sau năm năm chiến đấu với bệnh tật, người trinh sát hình sự năm nào đã mãi mãi ra đi khi mới 37 tuổi. Ảnh minh họa Hằng ngày, anh chờ nhìn mặt con, dẫu chỉ thoáng qua. Có hôm, ông ngoại để cháu xuống xe, chào ba một tiếng rồi đi ngay. Tuyệt nhiên không có cảnh...
Không thể bỏ qua